Da je Allah htio, ne bi se meusobno oni poslije njih ubijali, kad su im jasni dokazi ve doli, ali oni su se razili; neki od njih su vjerovali, a neki su poricali.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap: – Es-selamu alejkum we rahmetullahi we.

Prenosi se od Sehla ibn Sa’da, r. a.

.

.

Ima 286 ajeta i zauzima 48 stranica Kur’ana. . Ciljevi lekcije.

.

v. 4) Postoje još određene dove i zikrovi koji se uče pred spavanje, ali sam ovo samo naveo zbog prirode pitanja. Jezik.

. .

.

.

Ta sura je druga po redu, odmah poslije sure El-Fatihe. Bismillah.

a. .

a.
Vrijednosti sure “El-Bekare” Ahmed, Muslim, Et-Tirmizi i En-Nesa'i prenose hadis od Sehla ibn Ebi-Saliha, koji to navodi od svoga oca, prema predanju Ebu-Hurejrea, r.
254.

Sukladno ovom tumačenju, ajet nije derogiran i može se uskladiti s citiranim ajetima iz sure El-Bekare, za koje se navodi u tefsirima da su derogirali 284.

.

U hadisima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i predajama ashaba ova dva ajeta. Također, učimo napamet i neke dijelove Kur’ana koji imaju svoju posebnu važnost. Sura Al-Baqara je druga po redu i najduže poglavlje (sura) Kur'ana.

. (Muttefekun alejhi). Elif Lam Mim. . , da je Allahov Poslanik, s.

455,319 views Oct 10, 2015.

Prenosi se od Sehla ibn Sa'da, r. Svaka sura je dobila ime po nekoj reči ili imenu koja se pominje u nekom od njenih ajeta.

Sura El-Fatiha (arapski: الفاتحة; bos.

Ubraja se u medinske sure.

.

Islamski Portal Sura iz Kurana sa Prevodom i Transkripcijom za Ucenje.

.