.

.

Poleg namenskih najemnih. 13.

Presenetljivo je, da se je tako malo lastnikov stanovanj odločilo.

Sofinanciranje različnih projektov uresničuje z namenskimi pozivi.

2023). Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad. Dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, dodelitev bivalne enote, zamenjava stanovanja, dodelitev namenskega najemnega stanovanja za.

758 namenskih.

. . .

Stanovanja so v 116 krajih in 555 stanovanjskih ter stanovanjsko-poslovnih objektih po vsej Sloveniji (stanje na dan 01. .

.

.

07. fc-falcon">Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana KONTAKT: splet: www.

. .

Stanovanjski sklad RS oddaja in prodaja svoja stanovanja po jasnih pogojih, opredeljenih z javnimi razpisi.
2021, smo.
758 namenskih najemnih stanovanj.

.

8.

10. . 000 evrov brez davka zemljišča v Rožni dolini, kjer je predvidenih.

Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS. Sofinanciranje različnih projektov uresničuje z namenskimi pozivi. . . 2020.

Število najemnih stanovanj povečuje tudi z nakupi nepremičnin.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad. 4.

Piše: mag.

Najem za mlade – obvestilo o izboru najemnikov z dne 13.

.

Najem za mlade – obvestilo o izboru najemnikov z dne 13.

2023 sprejel Sklep o spremembi najemnin z mesecem aprilom 2023 za stanovanja oddana preko Javnega razpisa za oddajo stanovanj v najem.